Billeder

Handel på Børsen er nu tilgængeligt for menigmand.

Jeg har siden 1990 været interesseret i værdipapirer, men pga. begrænsede midler har jeg ikke foretaget mange handler. Jeg har haft et par heldige handler med banker i løbet af 90'erne, hvor jeg har benyttet mig af den såkaldte elevatoreffekt, hvor nogle papirer har ganske forudseelige svingninger i kursen. I slutningen af 90'erne var jeg af den overbevisning at kurserne kun kunne gå opad på længere sigt. Fra efteråret 2000 handlede jeg til strakskurser via min daværende banks webbank, men fra slutningen af marts 2001 har jeg handlet direkte på KF via min nye bank.

Af skade bliver man klog, men sjældent rig.

Jeg tabte en sjat da den såkaldte "it-boble" sprak og i forbindelse med terrorangrebet den 11. september 2001, og derfor definerede jeg nedenstående regelsæt som mine personlige retningslinier for fremtidige investeringer:
  1. SL er ikke en option, men et must - jeg hælder til 4% (tro er godt i kirken, men dyrt på markedet!). Sæt SL og revurder det løbende opad, aldrig nedad!
  2. Lave handelsomkostninger er et must pga. 1.
  3. Direkte handel på børsen er et must pga. kursspread og 1. (giver iøvrigt også en mere reel kursdannelse på børsen)
  4. Spred din risiko på brancher, underbrancher eller virksomheder (hvis du er "forelsket" i en bestemt branche, så opdel investeringen inden for branchen, f.eks. IT/TECH er mange ting, gå efter maks. 33% indenfor hver)
  5. When in trouble - don't double, af og til virker det og du redder din investering hjem med et lille plus, andre gange virker det ikke og så taber du rigtig mange penge.
  6. Kend dig selv og styr dig selv stramt - sælg på fornemmelser og køb på analyser og overvejelser (dine egne, ikke andres) kombineret med fornemmelser/rygter.
  7. Sæt mål for hvad du kan acceptere at tabe og hvor meget du ønsker at vinde.
Siden mine første tab, har jeg ved hjælp af mine retningslinier fået indhentet noget af det tabte, men siden 2002 har tiden været meget knap og pengene har været afsat til andre formål, så jeg får ikke handlet så meget som jeg gerne ville. Så taber man til gengæld heller ikke noget.

Jeg har opbygget en værdipapir database i Access hvor jeg registrerer mine handler og derved kan følge med i udviklingen i afkastet, som desværre stadig har det forkerte fortegn.
Har du spørgsmål kan vi kontaktes her